MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

SATICI

SATICI İsim/Unvanı: EKKA Nanoteknoloji SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

SATICI’  nın Açık Adresi: Küçüksu mahallesi Yalnız Selvi Caddesi Mesa 2011 B6/2 Üsküdar/Istanbul

SATICI’nın web adresi: spraynanodis.com

SATICI’ nın E-Posta Adresi: info@ekkanano.com

ALICI’nın İade Halinde Malı SATICI’ ya Göndereceği Kargo Şirketi: 

ALICI

ALICI’ nın İsim/Unvanı:

ALICI’ nın Açık Adresi:

ALICI’ nın Telefonu:

ALICI’ ın E-Posta Adresi:

KONU:

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’ nın SATICI’ ya ait spraynanodis.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı satış ücreti belirtilen ürünün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

ALICI; SATICI’ nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde SATICI tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal siparişi verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

Spraynanodis.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme formu ve ALICI tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen/düzenlenecek fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır

SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÖDEME/TESLİMAT BİLGİLERİ

Elektronik ortamda alınan/alınacak ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgilerinin girilmesi ALICI’ nın sorumluluğunda olup satın alınan ürün veya ürünlerin kargo ile teslimine ilişkin ücret ALICI tarafından karşılanacaktır. Fatura edilecek kişi/kurum ile sözleşmeyi yapan kişi/kurum aynı olmak zorundadır. ALICI tarafından girilen tüm bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. ALICI, bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu kabul eder.

SATICI, gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’ nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’ nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 7 iş günü süreyle dondurur. ALICI’ nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’ dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder

SÖZLEŞME TARİHİ VE MÜCBİR NEDENLER

Sözleşme tarihi, ALICI tarafından siparişin verildiği tarihtir.

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, salgın hastalık, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.

Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 15 gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

SATICI, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler spraynanodis.com üzerinden alışveriş yapamaz. SATICI, ALICI’ nın veya ALICI’ nın yetkilisinin sözleşmede belirttiği doğum tarihinin doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak ALICININ doğum tarihini yanlış yazmasından dolayı SATICI’ ya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.

SATICI, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak ALICI, SATICI’ dan hak iddiasında bulunamaz.

spraynanodis.com’ dan Kredi Kartı (Visa, MasterCard, vs.) ile alışveriş yapılabilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, Kredi Kartı hesabından gerekli tahsilâtın yapıldığı andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

ALICI, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

ALICI, sipariş vermekle birlikte işbu sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

ALICI, spraynanodis.com internet sitesinden SATICI’ nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgilendirildiğini ve bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

Bir önceki maddeye bağlı olarak ALICI, ürün sipariş ve ödeme koşullarının, ürün kullanım talimatlarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu sipariş/ödeme/kullanım prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

ALICI, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda her ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

ALICI, işbu sözleşmeden doğan hak, mükellefiyet ve borçlarını SATICI’ nın yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilere ve kuruluşlara devir ve temlik edemez.

ALICI, işbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda SATICI’ nın defter, belge ve kayıtlarını HMK. 193 anlamında kesin delil olacağını kabul ve taahhüt eder.

SİPARİŞ VE ÖDEME PROSEDÜRÜ:

Sipariş:

Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) ALICI tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır. Bu nedenle siparişler, sevk edilmeden önce ALICI’ ya sipariş onay maili gönderilir. Sipariş Onay maili gönderilmeden sevkiyat yapılmaz.

Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da Kredi Kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler ALICI’ ya sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-mail yollarından biri veya birkaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse ALICI’ dan bankası ile görüşmesi istenebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, Kredi Kartı hesabından gerekli tahsilâtın yapıldığı andır.

İstisnai olarak; haklı bir nedenle, sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stok problemi ile karşılaşılması durumunda, ALICI hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilir; onay vermesi durumunda, ALICIYA eşit kalitede ve fiyatta başka bir mal gönderilebilir ya da ALICININ arzusu ve seçimi doğrultusunda; yeni başka bir ürün gönderilebilir. Ürünün stoklara girmesi ya da teslime engel diğer durumun ortadan kalkması beklenebilir ve/veya sipariş iptal edilebilir.

Sözleşme konusu malın teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde ALICI bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge en geç 10 gün içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda ALICI’ nın SATICI’ dan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.

SATICI ALICI ve/veya 3. şahıslara karşı işbu sözleşme ile bağlantılı olarak ifa ettiği işlerle ilgili dolaylı zararlardan hiçbir suretle sorumlu olmayacaktır.

Ödeme:

Ürünün tesliminden sonra ALICI’ ya ait Kredi Kartının ALICI’ nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ ya ödememesi halinde, ALICI’ nın kendisine teslim edilmiş ürünü 3 iş günü içinde SATICI’ ya göndermesi zorunludur. Bu tür durumlarda nakliye giderleri ALICI’ ya aittir.

ALICI Kredi Kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

SİPARİŞ VE ÖDEME PROSEDÜRÜ

Sevkiyat:

Sipariş onayı mailinin gönderilmesiyle birlikte, ürün/ürünler SATICI’ nın anlaşmalı olduğu Kargo Şirketine verilir.

Teslimat:

Ürün/ürünler SATICI’ nın anlaşmalı olduğu kargo ile ALICI’ nın adresine teslim edilecektir. Teslimat süresi, Sipariş onayı mailinin gönderilmesinden ve sözleşmenin kurulmasından itibaren 3 iş günüdür. ALICI’ ya önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla bu süre en fazla 10 iş günü daha uzatılabilir

Ürünler, Kargo Şirketlerinin adres teslimatı yapmadığı bölgelere telefon ihbarlı olarak gönderilir.

Kargo Şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı ALICI SATICI’ ya herhangi bir sorumluluk yükleyemez. Ürün, ALICI’ dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya ALICI’ nın yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden SATICI sorumlu değildir. Belirtilen günler içeriğinde ürün/ürünler ALICI’ ya ulaşmadıysa; ALICI, teslimat problemlerini, SATICI müşteri hizmetlerine info@ekkanano.com adresini kullanmak sureti ile derhal bildirmelidir.

Zarar görmüş paket durumunda; ALICI, zarar görmüş paketleri teslim almayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi, paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise; ALICI paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirmek ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini istemek hakkına sahiptir. Paket ALICI tarafından teslim alındıktan sonra, Kargo Şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise; durum, tutanağın ALICI’ da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda SATICI Müşteri Hizmetlerine bildirilmelidir.

ÜRÜN İADE VE CAYMA HAKKINA İLİŞKİN PROSEDÜR

ALICI, malı teslim aldıktan sonra yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. 385 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca; iade işlemlerinin yapılabilmesi için, ALICI’ nın mal ile birlikte teslim edilen SATICI’ ya ait 2 adet faturanın alt kısmındaki iade bölümlerini eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra imzalayarak bir nüshasını ürün ile birlikte SATICI’ ya göndermesi; diğer nüshasını da uhdesinde tutması gerekmektedir. Cayma hakkı süresi ALICI’ ya malın teslim edildiği günden itibaren başlar. İade edilen ürün veya ürünlerin geri gönderim bedeli ALICI tarafından karşılanır.

ALICI’ nın cayma hakkını kullanması halinde; SATICI, cayma bildirimini içeren faturanın ürün ile birlikte kendisine ulaşmasından itibaren en geç 7 gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve varsa ALICI’ yı borç altına sokan her türlü belgeyi ALICI’ ya hiçbir masraf yüklemeden iade edecektir

Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması ALICI’ nın kusurundan kaynaklanıyorsa; ALICI, SATICI’ ya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin edecektir.

Sehven alınan her ürün için de genel iade süresi 7 gündür. Bu süre içerisinde, ambalajı açılmış, kullanılmış, tahrip edilmiş vs şekildeki ürünlerin iadesi kabul edilmez. İade, orijinal ambalaj ile yapılmalıdır.

Sehven alınan üründe ve ambalajında; herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair durumlar tespit edildiği hallerde ve ürünün ALICI’ ya teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi durumunda, ürün iade alınmaz ve bedeli iade edilmez.

Ürün iadesi için, durum öncelikli olarak SATICI müşteri hizmetlerine iletilmelidir. Ürünün iade olarak gönderilme bilgisi, SATICI tarafından ALICI’ ya iletilir. Bu görüşmeden sonra ürün iade ile ilgili bilgileri içeren fatura ile birlikte ALICI adresine teslimatı yapan Kargo Şirketi kanalıyla SATICI’ ya ulaştırmalıdır. SATICI’ ya ulaşan iade ürün; işbu sözleşmede belirtilen koşulları sağladığı takdirde iade olarak kabul edilir, geri ödemesi de ALICI Kredi Kartına/hesabına yapılır. Ürün iade edilmeden bedel iadesi yapılmaz. Kredi Kartına yapılan iadelerin Kredi Kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır. Bundan dolayı ALICI, SATICI’ yı sorumlu tutamaz.

Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ ya nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup üye işyeri yani SATICI ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda detayları belirtilen prosedür gereğince ALICI’ ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi Kartına iade, ALICI’ nın Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

GARANTİ

Kullanma talimatına uygun şekilde kullanılan ürünler her türlü üretim hatasına karşı aşağıda belirtilen şartlar dahilinde 2 yıl garantilidir. SATICI’ nın garanti sorumluluğu yalnızca 4077 sayılı kanun kapsamına giren tüketiciler için geçerlidir. Ticari nitelikteki işler için Türk Ticaret Kanunu hükümleri geçerli olacaktır.

GİZLİLİK

ALICI tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile SATICI’ ya bildirdiği bilgiler SATICI tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. SATICI bu bilgileri sadece idari/yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde SATICI kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.

Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.

ALICI’ ya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca SATICI tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri ALICI’ ya onayı sonrasında gönderilebilir.

UYUŞMAZLIK DURUMUNDA YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’ nın veya SATICI’ nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

KVKK Gizlilik ve Çerez Politikası

Çerezler (Cookie)

Şirket Site’yi ziyaret eden, kullanan veya veri girişi yapan, yani herhangi bir şekilde faydalanan Alıcı/Kullanıcının Site’yi kullanımı hakkındaki veri ve bilgileri teknik bir iletişim dosyası kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere, kullanıcının tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Teknik iletişim dosyası, siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve sitede ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Yani daha önceki ziyaretlerinizde kullandığınız tercihlerin web sitesi tarafından hatırlanmasını sağlayarak, sonraki ziyaretlerinizin çok daha kullanıcı dostu ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmasını sağlar. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler. Bu ayarlar Tarayıcının türüne göre değişmektedir. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız;

Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr

Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/t5/forums/searchpage/tab/message?filter=location&location=category%3Atr&q=%C3%A7erez

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Opera:
https://www.opera.com/tr/help

Opera Mobil:
http://www.opera.com/tr/help/mobile/android#privacy

Safari Bilgisayar:
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=tr_TR&viewlocale=tr_TR

Safari Mobil:
https://support.apple.com/tr-tr/HT201265

Yandex:
https://www.yandex.com.tr/legal/confidential/

Bize Ulaşın:

E-Mail: info@ekkanano.com