MESAFELİ ÖN BİLGİ FORMU

TÜKETİCİ MEVZUATI GEREĞİNCE ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1- SÖZLESMENIN TARAFLARI

SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Ticari Unvan:
EKKA Nanoteknoloji SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Adresi:
Küçüksu mahallesi Yalnız Selvi Caddesi Mesa 2011 B6/2 Üsküdar/Istanbul
Web Adresi:
spraynanodis.com
E-posta:
info@ekkanano.com

 

ALICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Adı Soyadı / Ünvanı:  
Adresi:
TCKN/VKN:
Teslimat Adresi:
Telefon:
E-posta:

 

2- KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu Alıcı’nın, aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen ürün ya da ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.

3- MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ

Ürünün Adı:
Ürünün Markası:
Miktarı/Adeti:
Ürünün Fiyatı:
Ürünün Vergisi:
Ürünün Özellikleri:


4- MAL VE HİZMETİN TÜM VERGİLER DAHİL TESLİM FİYATI

“Nanodis Yüzey Dezenfektanı” (Bundan böyle ÜRÜN olarak anılacaktır)  isimli ürününün 1 Litre fiyatı, sitede belirtilen şekilde KDV dahil  …………TL (……..Türk Lirası) dır.

5- MAL/HİZMETİN TESLİM ZAMANI / TESLİM ŞEKLİ

ÜRÜN’ün teslimatı Satıcının anlaşmalı olduğu Kargo Firması ile yapılır. Kargoya verilme, ÜRÜN hizmet bedelinin Satıcının hesabına geçmesinden sonra mümkün olan en kısa sürede yapılır. Doğal afetler gibi mücbir sebeplerle gecikmeler olabilir. Satıcı, ÜRÜN’ü bedelin ödenmesine müteakip, diğer Sözleşmelerdeki gereklerin yerine getirilmesi şartıyla 3 iş günü içinde alıcının bildirmiş olduğu adrese teslimi için kargoya verir.

Sipariş konusu ÜRÜN’ün kargoya verilmesi için mesafeli satış sözleşmesinin imzalı bir nüshasının Satıcı’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin, Alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ÜRÜN bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirse, Satıcının ÜRÜN teslim yükümlülüğünden kurtulmuş olduğu kabul edilir.

6- ÖDEME ŞEKLİ 

Ödemeler kredi kartı, banka kartı, EFT veya havale yöntemlerinden biri kullanılarak yapılabilir. Ödeme türünü Satıcı belirler.

7- CAYMA HAKKI

Alıcı; ÜRÜN satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ÜRÜN’ü teslim aldığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ÜRÜN’ü reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcıya aittir.

Cayma hakkının kullanılması için Alıcı tarafından on dört günlük süre içinde Satıcıya yukarıda bildirilen telefon veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve Nanodis Dezenfektan Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin ÜRÜN İADE VE CAYMA HAKKINA İLİŞKİN PROSEDÜR hükümleri çerçevesinde ve iş bu Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve spraynanodis.com web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince satın alınmış ÜRÜN’ün ambalajının açılmamış ve hiç kullanılmamış olması ve Satıcı tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Cayma Hakkı kapsamında yer alan iade usulleri Mesafeli Satış Sözleşmesinde yer almaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen ÜRÜN’e ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden en geç 14 (ondört) gün içinde ÜRÜN bedeli Alıcıya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde ÜRÜN iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse Alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.

Alıcının kusurundan kaynaklanan bir nedenle ÜRÜN değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa, Alıcı kusur oranında Satıcının zararını tazmin etmekle yükümlüdür. Ödemeler kredi kartı, banka kartı, EFT veya havale yöntemlerinden birisi kullanılarak yapılabilir.

9- CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI MAL/HİZMETLER

ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

10- GEÇERLİLİK

İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda Alıcı tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

11- YETKİLİ MAHKEME

Tüketici; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Alıcı, her türlü talep ve şikâyetlerini Satıcının 1.maddede belirtilen iletişim adreslerine yapabilir.

Tüketiciler satın aldıkları ürünle ilgili satıcı ile yaşadıkları uyuşmazlıklarda, hukuki yollara başvurabileceklerdir.

2020 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

  1. 920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,
  2. Büyükşehir statüsünde olan illerde 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirası ile 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
  3. Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
  4. Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirası ile 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevlidir.

Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz, Yetkili ve Görevli Tüketici Mahkemeleri’nde dava açılması gerekmektedir.

12- SON HÜKÜMLER

Satıcı, siparişe ilişkin verilen belge ve bilgilerin eksik, sahte ve/veya yanlış olduğunun saptanması veya siparişin kötü niyetle/veya ticari ve/veya kazanç elde etmek amacıyla yapılmış olduğuna dair şüphenin varlığı ya da tespiti halinde, herhangi bir zamanda, Alıcı’yı bilgilendirmek koşuluyla sipariş başvurusunu, gerekli incelemelerin yapılmasını teminen durdurma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar.

“Tüm bu bilgiler, kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun ve kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmiştir.” İlgili yönetmeliğin 5. Maddesinin 3.fıkrası gereği bu eklemenin yapılması zorunlu kılınmıştır”

Alıcı, 6502 sayılı Kanunun 48. Maddesinin gereğince Ön Bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

SATICI: EKKA Nanoteknoloji
ALICI:
TARİH: