İADE ŞARTLARI

Alıcı; ÜRÜN satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ÜRÜN’ü teslim aldığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ÜRÜN’ü reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcıya aittir.

Cayma hakkının kullanılması için Alıcı tarafından on dört günlük süre içinde Satıcıya yukarıda bildirilen telefon veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve Nanodis Dezenfektan Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin ÜRÜN İADE VE CAYMA HAKKINA İLİŞKİN PROSEDÜR hükümleri çerçevesinde ve iş bu Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve spraynanodis.com web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince satın alınmış ÜRÜN’ün ambalajının açılmamış ve hiç kullanılmamış olması ve Satıcı tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Cayma Hakkı kapsamında yer alan iade usulleri Mesafeli Satış Sözleşmesinde yer almaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen ÜRÜN’e ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden en geç 14 (ondört) gün içinde ÜRÜN bedeli Alıcıya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde ÜRÜN iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse Alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.

Alıcının kusurundan kaynaklanan bir nedenle ÜRÜN değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa, Alıcı kusur oranında Satıcının zararını tazmin etmekle yükümlüdür. Ödemeler kredi kartı, banka kartı, EFT veya havale yöntemlerinden birisi kullanılarak yapılabilir.

ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.