NANODİS


nanodis, alkol ve iyonik nano gümüş içeriğiyle çok kısa sürede uygulama yüzeyindeki antibakteriyel, anti-fungal ve antiviral etki gösteren, uygulandığı yüzeyde bakterilerin, mantarların ve virüslerin üremelerini engelleyen ve 14 güne kadar koruma sağlayan nanoteknolojik dezenfektandır.